Dąb J. Piłsudskiego

Audio przewodnik

Chcesz skorzystać z audio przewodnika?

o / Foto

Józef Piłsudski, marszałek Polski, któremu przypisuje się zasługę ocalenia Europy Wschodniej przed bolszewikami w drugiej dekadzie XX w., jednak nieszczególnie lubiany przez Litwinów z powodu zajęcia Wileńszczyzny, lubił odpoczywać i leczyć się w Druskiennikach. Zdobiona litewskimi ornamentami willa przy zakolu Niemna niedaleko ujścia Ratnyčėlė nie zachowała się, podobnie jak ławeczka pod dębem, przesiadując na której J. Piłsudski mógł widzieć drugi brzeg Niemna, nienależący do terytorium zajętego przez Polskę, tylko do Litwy, która niedawno odzyskała niezależność.

Do naszych dni wciąż jeszcze przetrwał dąb, nieco uszkodzony przez piorun i być może nie najgorliwszych zwolenników marszałka. Ciekawe jest to, że burza, która w 2017 r. znacznie uszkodziła dąb, nie wyrządziła w uzdrowisku żadnych innych szkód. Mimo zniszczeń, olbrzym jest licznie odwiedzany przez polskich turystów, jak również jest doskonałym miejscem na randki.

Nikt nie może poświadczyć, czy odpoczywając w cieniu dębu mąż stanu marzył o spotkaniach z ostatnią miłością swojego życia – młodszą o prawie trzydzieści lat lekarką Eugenią Lewicką. Współcześni Piłsudskiemu opowiadają, że nie miał on dwóch przednich zębów, które wybili carscy żandarmi i świadomie nie wstawił nowych, jednak był bardzo charyzmatyczny i wyjątkowo przyciągał ludzi. Prawdopodobnie potomek starego żmudzkiego rodu pod potężnym dębem planował stworzenie wielkiej Polski, a być może czegoś podobnego do federacji Wielkiego Księstwa Litewskiego od Bałtyku po Morze Czarne. Jasne jest tylko jedno, że nawet osoba mocno zaangażowana w wojnę i sprawy państwowe potrzebuje odpoczynku, który może dać nabrzeże Niemna, długie spacery, woda mineralna oraz umiejętność cieszenia się pięknem.

Jak znaleźć?

Opinie

0 Opinii